Ασχολούμαι με υποθέσεις που αφορούν τη διεκπεραίωση αστικών νομικών θεμάτων.

Συγκεκριμένα, ασχολούμαι με νομικες υποθέσεις επιχειρηματικού δικαίου με ειδικότητα στον χειρισμό υποθέσεων που αφορούν σήματα κατατεθέντα, το σχηματισμό ανωνύμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης και εταιριών που επιχειρούν να κάνουν εμπόριοη να προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του Ίντερνετ.

  • Ανάπτυξη Ακινήτων

    Ενεργούμε για λογαριασμό πελατών, επενδυτών σε ακίνητη περιουσία, κατασκευαστών και ιδιωτών καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας.

more services

. more

New Services:

We have partnered with lawyers in Greece and the United States. We can assist you towards most legal issues whether in the United States or Greece.